22kw搅拌款电动底盘浇筑泵

萨奥此系列卧式泵有7.5kw、15kw、22kw、30kw、37kw等规格,同时又可以分为手推行走款和电动行走款,搅拌款和普通款,无论您用于哪项工程总有一款适合您。

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵

卧式浇筑泵